دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

دو غیرنظامی در حمله تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک به شانلی‌اورفه جان باختند
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

دو شهروند ترکیه در استان شانلی‌اورفه در پی اصابت گلوله خمپاره شلیک شده از سوی تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.ک جان باختند. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها