دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

دولت ترکیه به صدها زلزله‌زده در مالاتیا ویلای روستایی تحویل داد Fotoğraf: Volkan Kaşik

دولت ترکیه 517 واحد مسکن در قالب «ویلاهای روستایی» به زلزله زدگان استان مالاتیا که خانه‌هایشان در زمین‌لرزه 6.8 ریشتری 24 ژانویه 2020 تخریب شده بود، تحویل داد. ( Volkan Kaşik - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها