درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

dried figs on wooden background Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

درآمد 158 میلیون دلاری ترکیه از صادرات انجیر خشک Fotoğraf: Ege İhracatçı Birlikleri

صادرات انجیر خشک ترکیه از 30 سپتامبر 2020 تا 27 فوریه 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 درصد افزایش به 158 میلیون دلار رسیده است. ( Ege İhracatçı Birlikleri - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها