دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

دانشجویان خارجی در ترابزون ایام کرونایی را با آموزش هنر سپری می‌کنند Fotoğraf: Duygu Avunduk

دانشجویانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، سودان، بنگلادش، چاد، قرقیزستان، اوکراین، آذربایجان، مولداوی و سوریه که برای آموزش عالی در استان ترابزون ترکیه حضور دارند، در دوره پاندمی با شرکت در کلاس‌های آموزش هنر توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند. ( Duygu Avunduk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها