خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد Fotoğraf:

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد Fotoğraf:

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

خودروی پرنده «جزری» ساخت ترکیه رونمایی شد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

خودروی پرنده «جزری» در جشنواره «تکنوفست 2019» استانبول برای اولین بار رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها