خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

خلق مناظر برفی زیبا در ریزه ترکیه Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu

بارش برف در ارتفاعات استان ریزه ترکیه مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد. ( Bülent İsmailoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها