خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

خبرنگار بازداشت شده آناتولی در قاهره پس از آزادی به ترکیه بازگشت
Fotoğraf: Ahmet Bolat

حلمی بالجی، خبرنگار آناتولی که هنگام یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره بازداشت شده بود، پس از آزادی به ترکیه بازگشت. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها