حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

حمله یهودیان افراطی به خبرنگاران آناتولی در قدس Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی‌ها) در اسرائیل به تیم خبرگزاری آناتولی و خودروی آن در قدس غربی که درحال پوشش خبر بوده‌اند، حمله کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها