حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی رژیم اسد به ادلب: 11 غیرنظامی کشته شدند Fotoğraf: İzzeddin İdilbi

در حمله هوایی رژیم اسد به بازاری محلی در ادلب 11 غیرنظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. ( İzzeddin İdilbi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها