حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

حمله هوایی ارتش اسرائیل به غزه Fotoğraf: Mustafa Hassona

جنگنده های ارتش اسرائیل منطقه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها