حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله نظامیان اسرائیل به معترضان فلسطینی Fotoğraf: Ali Jadallah

نظامیان اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله جنگی به اقدام فلسطینیان برای شکست محاصره غزه از طریق دریا واکنش نشان دادند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها