حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

حمله به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

حمله به کاروان خودروهای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در کابل 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها