حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

حمله بالگرد اسرائیل به مواضع حماس در غزه
Fotoğraf: Ali Jadallah

به گزارش منابع محلی یک بالگرد متعلق ارتش اسرائيل بامداد جمعه 17 ژانویه زیرساخت‌های زیرزمینی و مواضع گردانعزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در شمال غزه را بمباران کرد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها