حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

حمله ارمنستان به غیرنظامیان؛ 4 کشته و 13 زخمی Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ارمنستان با نقض آتش‌بس به روستای کاره‌یوسف‌لو شهر برده جمهوری آذربایجان با بمب خوشه‌ای حمله کرد که بر اثر آن 4 غیرنظامی جان باخته و 13 نفر دیگر زخمی شدند ( Arif Hüdaverdi Yaman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها