حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به ادلب جان 5 غیرنظامی را گرفت Fotoğraf: İzeddin İdlibi

در پی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه به مناطق کاهش تنش ادلب 5 غیر نظامی از جمله دو کودک و یک خبرنگار کشته و بیش از 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. ( İzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها