حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

حملات جنگنده‌های روسیه به ادلب یک قربانی گرفت Fotoğraf: İbrahim Derviş

براساس اعلام مسئولان برج دیده‌بانی متعلق به مخالفان نظامی رژیم اسد، جنگنده‌های روسیه شهرک‌های کفرنبل، کفررومه و روستاهای کفرسجنه، سرجه و معره حرمه را بمباران کردند که در پی آن یک غیرنظامی جان خود را از دست داد. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها