حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر Fotoğraf: Ahmet Kaplan

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر Fotoğraf: Ahmet Kaplan

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر Fotoğraf: Ahmet Kaplan

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر Fotoğraf: Ahmet Kaplan

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

حمایت هنرمندان ترک از کمپین مادران دیدار بکر Fotoğraf: Ahmet Kaplan

گروهی از هنرمندان برای حمایت از مادران دیاربکر که مقابل دفتز حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر ترکیه تحصن کرده‌اند، به دیدار آنها رفتند. ( Ahmet Kaplan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها