حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه
Fotoğraf: İslam Doğru

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه
Fotoğraf: İslam Doğru

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه
Fotoğraf: İslam Doğru

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه
Fotoğraf: İslam Doğru

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

حمایت نقاش مشهور آمریکایی از شهروندان مظلوم غزه
Fotoğraf: İslam Doğru

توماس کاکس، نقاش 71 ساله که آثارش در گالری‌های معروف آمریکا مانند «وان در پلاس» در منهتن ارائه می‌شود، از قلم‌مو و بوم برای تشریحغم و اندوه مظلومان سراسر جهان، به‌ویژه فلسطینیان نوار غزه استفاده می‌کند. ( İslam Doğru - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها