حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران در سواحل آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پلاژهای آنتالیا با فرا رسیدن تعطیلات عید قربان در ترکیه میزبان شمار زیادی از گردشگران است. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها