حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه Fotoğraf: Esra Bilgin

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه Fotoğraf: Esra Bilgin

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه Fotoğraf: Esra Bilgin

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه Fotoğraf: Esra Bilgin

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

حضور گسترده گردشگران خارجی و داخلی در مسجد کبیر ایاصوفیه Fotoğraf: Esra Bilgin

شمار زیادی از گردشگران خارجی و داخلی پس از تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد از این بنای تاریخی و مهم در استانبول بازدید کردند. ( Esra Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها