حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

حضور مردم ترکیه بر سر مزار شهید کودتای ناکام 15 جولای Fotoğraf: Abdullah Özkul

مردم ترکیه در حضوری گسترده بر سر مزار «عمر خالص دمیر» که در جریان کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در 15 جولای 2016 در آنکارا شهید شده بود، دعا خواندند. مزار وی در منطقه «چوکور کویو» در شهر «بور» استان نیغده قرار دارد که امروزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان مناطق مختلف ترکیه و جهان است. ( Abdullah Özkul - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها