حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت

حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه امروز هیات دولت درباره اعتراضات اخیر مردم این کشور به افزایش قیمت بنزین توضیحاتی را ارائه کرد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه امروز هیات دولت درباره اعتراضات اخیر مردم این کشور به افزایش قیمت بنزین توضیحاتی را ارائه کرد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه امروز هیات دولت درباره اعتراضات اخیر مردم این کشور به افزایش قیمت بنزین توضیحاتی را ارائه کرد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه امروز هیات دولت درباره اعتراضات اخیر مردم این کشور به افزایش قیمت بنزین توضیحاتی را ارائه کرد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

حضور رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه امروز هیات دولت درباره اعتراضات اخیر مردم این کشور به افزایش قیمت بنزین توضیحاتی را ارائه کرد. ( İran Cumhurbaşkanlığı / Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها