حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

حضور اردوغان در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا
Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست هفتگی اعضای حزب متبوع خود در مجلس ملت کبیر کشور حضور یافت. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها