جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های زیبای برف در شهر کاپادوکیا ترکیه Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه توریستی کاپادوکیا در استان نوشهیر ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، با بارش برف جلوه زیبایی به خود گرفت. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها