جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پایتخت ترکیه Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

مناطق جنگلی شهرستان‌های قیزلجاحمام، چوبوک و چاملی‌دره استان آنکارا پایتخت ترکیه در فصل پاییز با ایجاد مناظر زیبا و رنگارنگ برگریزان درختان جذابیت فوق العاده‌ای یافته‌اند. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها