جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

جلوه‌های رنگارنگ پاییز در پارک طبیعت پولونزکوی استانبول Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

پارک طبیعت پولونزکوی استانبول ترکیه جلوه ای زيبا از طبيعت پاييزی را به نمايش گذاشته و گردشگران را افسون می‌کند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها