جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

جادوی رنگ‌ها در آبشار گون‌پینار ترکیه Fotoğraf: Ayhan İşcen

با آغاز فصل پاییز و برگریزان درختان، آبشار گون‌پینار در پارک طبیعت مالاتیا در شهرستان "دارنده" جلوه خاصی یافته و بازدید کنندگان را مسحور خود می‌سازد. ( Ayhan İşcen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها