تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های کرونایی نتانیاهو در اسرائيل Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

صدها تن از شهروندان اسرائیل نسبت به محدودیت‌های کرونایی و تعمیم آن به تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها