تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه Fotoğraf: Mazhar Chandio

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه Fotoğraf: Mazhar Chandio

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه Fotoğraf: Mazhar Chandio

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه Fotoğraf: Mazhar Chandio

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات اسلام‌ستیزانه رئیس‌جمهور فرانسه Fotoğraf: Mazhar Chandio

هزاران نفر از مردم پاکستان در اعتراض به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اسلام و مسلمانان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان تظاهرات کردند. ( Mazhar Chandio - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها