تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
11.05.2022

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل
Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به قتل خبرنگار توسط اسرائیل

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها