تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل

تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل

گروهی از شهروندان غزه در حمایت از ماهر الاحرس اسیر فلسطینی که در بند اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل ساختمان سازمان ملل در غزه تظاهرات برپا کردند. ماهر الاحرس در 27 ژوئیه در خانه‌اش در شهر جنین کرانه باختری بازداشت شده و 88 روز پیش در اعتراض به بازداشت‌های «اداری» و اقدامات خودسرانه اسرائیل علیه فلسطینیان دست به اعتصاب غذا زد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از شهروندان غزه در حمایت از ماهر الاحرس اسیر فلسطینی که در بند اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل ساختمان سازمان ملل در غزه تظاهرات برپا کردند. ماهر الاحرس در 27 ژوئیه در خانه‌اش در شهر جنین کرانه باختری بازداشت شده و 88 روز پیش در اعتراض به بازداشت‌های «اداری» و اقدامات خودسرانه اسرائیل علیه فلسطینیان دست به اعتصاب غذا زد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از شهروندان غزه در حمایت از ماهر الاحرس اسیر فلسطینی که در بند اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل ساختمان سازمان ملل در غزه تظاهرات برپا کردند. ماهر الاحرس در 27 ژوئیه در خانه‌اش در شهر جنین کرانه باختری بازداشت شده و 88 روز پیش در اعتراض به بازداشت‌های «اداری» و اقدامات خودسرانه اسرائیل علیه فلسطینیان دست به اعتصاب غذا زد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از شهروندان غزه در حمایت از ماهر الاحرس اسیر فلسطینی که در بند اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل ساختمان سازمان ملل در غزه تظاهرات برپا کردند. ماهر الاحرس در 27 ژوئیه در خانه‌اش در شهر جنین کرانه باختری بازداشت شده و 88 روز پیش در اعتراض به بازداشت‌های «اداری» و اقدامات خودسرانه اسرائیل علیه فلسطینیان دست به اعتصاب غذا زد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات شهروندان غزه در حمایت از اسرای فلسطینی در بند اسرائیل Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از شهروندان غزه در حمایت از ماهر الاحرس اسیر فلسطینی که در بند اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل ساختمان سازمان ملل در غزه تظاهرات برپا کردند. ماهر الاحرس در 27 ژوئیه در خانه‌اش در شهر جنین کرانه باختری بازداشت شده و 88 روز پیش در اعتراض به بازداشت‌های «اداری» و اقدامات خودسرانه اسرائیل علیه فلسطینیان دست به اعتصاب غذا زد. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها