تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود Fotoğraf: Serhat Çağdaş

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود Fotoğraf: Serhat Çağdaş

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود Fotoğraf: Serhat Çağdaş

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود Fotoğraf: Serhat Çağdaş

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر زیبا از استانبول در هوای مه آلود Fotoğraf: Serhat Çağdaş

شامگاه امروز مه غلیظی شهر استانبول ترکیه را فراگرفت. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها