تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف بایدن Fotoğraf: Yasin Öztürk

تدابیر امنیتی در واشنگتن در آستانه مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح رسید. بیست و پنج هزار نیروی گارد ملی در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شدند. قرار است بایدن امروز (20 ژانویه 2021) به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهورآمریکا سوگند یاد کند. ( Yasin Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها