ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و بوسنی و هرزگوین توافق‌نامه همکاری نظامی امضا کردند Fotoğraf: Arif Akdoğan

وزارت دفاع ملی ترکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه 3 مارس با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین در آنکارا دیدار کرد. در این اطلاعیه آمده است: پودزیچ در مقر وزارت دفاع ملی ترکیه مورد استقبال آکار قرار گرفته و طرفین پس دیدار دو جانبه در نشست بین‌ هیئت‌ها شرکت کردند. ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها