ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه و آلمان بر سر احیای مکانیزم گفتمان دوجانبه توافق کردند Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو و هایکو ماس وزیران امور خارجه ترکیه و آلمان پس از دیدار نشست مشترک رسانه‌ای ترتیب دادند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها