ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه مرحله اول ساخت واکسن کرونا را با موفقیت به پایان رساند Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

مرکز تحقیق و تولید واکسن دانشگاه اژه ترکیه اعلام کرد: مرحله اول آزمایش طراحی آنتی ژن در محیط آزمایشگاهی در روند ساخت واکسن «دی.ان.ا» بومی برای ویروس کرونا با موفقیت به پایان رسید. مرت دوشکایا، (راست) عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه اژه در گفتگو با خبرگزاری «آناتولی» اظهار داشت: از سال 2007 در بخش مطالعات واكسن و تولید دارو فعالیت می‌کنم. در بیش از 50 مرکز در جهان روند ساخت واکسن شروع شده است. ترکیه هم همگام با جهان در حال حرکت است. ( Mehmet Emin Mengüarslan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها