ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری Fotoğraf: Cem Genco

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری Fotoğraf: Cem Genco

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری Fotoğraf: Cem Genco

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری Fotoğraf: Cem Genco

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

ترسیم چهره آتاتورک با تکنیک موزائیک توسط هنرمند سوری Fotoğraf: Cem Genco

عبدالستار الساتوف، هنرمند و مورخ سوری که به شهرستان ریحانلی از توابع استان حتای پناه آورده است با استفاده از تکنیک و سنگهای موزائیکی چهره مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه را بر روی بوم نقاشی ترسیم کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها