تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

تحقق رویای عروسی دختر مبتلا به سندروم داون در ترکیه Fotoğraf: Ferhat Kayhan

خانواده آینور قوچ، دختر 36 ساله مبتلا به سندروم داون اهل شهرستان یرکوی در استان یوزگات ترکیه با برگزاری مراسم عروسی نمادین و پوشاندن لباس عروس برای دختر خود، بزرگ‌ترین آرزوی او را محقق کردند. ( Ferhat Kayhan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها