بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

بیش از 165 معترض لبنانی در بیروت زخمی شدند
Fotoğraf: Hussam Chbaro

صلیب سرخ لبنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اثر یورش نیروهای امنیتی این کشور به تجمع معترضان مقابل پارلمان در بیروت بیش از 165 نفر از آنها مصدوم شدند. ( Hussam Chbaro - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها