بیست‌و‌نه اکتبر؛ سالروز تاسیس جمهوری ترکیه

بیست‌و‌نه اکتبر؛ سالروز تاسیس جمهوری ترکیه

شهروندان استانبول به مناسبت فرارسیدن 29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه و «روز جمهوریت»، پرچم کشور را بر فراز آسمان خراش‌های این شهر آویختند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

بیست‌و‌نه اکتبر؛ سالروز تاسیس جمهوری ترکیه Fotoğraf: Mehmet Eser

شهروندان استانبول به مناسبت فرارسیدن 29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه و «روز جمهوریت»، پرچم کشور را بر فراز آسمان خراش‌های این شهر آویختند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

بیست‌و‌نه اکتبر؛ سالروز تاسیس جمهوری ترکیه Fotoğraf: Mehmet Eser

شهروندان استانبول به مناسبت فرارسیدن 29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه و «روز جمهوریت»، پرچم کشور را بر فراز آسمان خراش‌های این شهر آویختند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

بیست‌و‌نه اکتبر؛ سالروز تاسیس جمهوری ترکیه Fotoğraf: Mehmet Eser

شهروندان استانبول به مناسبت فرارسیدن 29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه و «روز جمهوریت»، پرچم کشور را بر فراز آسمان خراش‌های این شهر آویختند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها