بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

بزرگداشت شهدای کربلا در ایغدیر ترکیه Fotoğraf: Bülent Mavzer

با فرارسیدن ایام ماه محرم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین، نوه پیامبر اسلام و یارانش که هزار و 380 سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، در استان ایغدیر ترکیه برگزار می شود. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها