برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Daniel Ochoa De Olza / AP

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Guillermo Arias / AFP

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Matzke Stefan / Sampics Photographie

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Chris McGrath / Getty Images

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Lenoir Francois / Reuters

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

برگزیدگان مسابقه بین‌المللی «جوایز عکس استانبول 2019» اعلام شدند Fotoğraf: Alain Schroeder / Frelance

برگزیدگان مسابقه بین المللی «جوایز عکس استانبول 2019» که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه برای پنجمین سال متوالی برگزار می شود، اعلام شدند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها