برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

نشست شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور کشور در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها