برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

برنامه‌ای شاد برای کودکان جنگ‌زده سوریه در اعزاز Fotoğraf: Meryem Göktaş

انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان برای سومین سال متوالی برنامه «جشن‌های بی مرز» را با هدف سرگرمی و ایجاد فضای شاد و با نشاط برای کودکان آسیب دیده از جنگ سوریه در شهر اعزاز این کشور برگزار کرد. ( Meryem Göktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها