برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

برف زمستانی زیبایی‌های استان بولو را دوچندان کرده است Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

تداوم بارش برف در استان بولو٬ زیبایی بی‌نظیری به پارک «گؤلجوک» و شهر «مودورنو» داده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها