برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

برتری تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل آندورا در مقدماتی جام ملت‌های اروپا Fotoğraf: Serhat Çağdaş

ملی‌پوشان ترکیه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2020 به مصاف آندورا رفته و با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شدند. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها