بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

بازدید زائران ترکیه از غار ثور در مکه Fotoğraf: Halil Sağırkaya

برخی از زائران ترکیه در مکه از غار ثور واقع در کوه ثور که پیامبر اسلام هنگام هجرت به مدینه در آنجا سه روز را با حضرت ابوبکر خلیفه اول گذراند، بازدید کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها