بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Ali Balıkçı

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

اردوغان  مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان  زلزله‌ شرکت کرد Fotoğraf: Bestami Bodruk

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان  مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان  زلزله‌ شرکت کرد Fotoğraf: Bestami Bodruk

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان  مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان  زلزله‌ شرکت کرد Fotoğraf: Bestami Bodruk

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Bestami Bodruk - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان زلزله‌ شرکت کرد
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان زلزله‌ شرکت کرد
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان زلزله‌ شرکت کرد
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان زلزله‌ شرکت کرد
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با سفر به مناطق زلزله‌زده استان الازیغ در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان این حادثه شرکت کرد. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

بازدید اردوغان از مناطق زلزله‌زده در الازیغ ترکیه Fotoğraf: Bestami Bodruk

رئیس جمهور ترکیه ضمن بازدید از مناطق زلزله‌زده در الازیغ تاکید کرد همه نهادها تمام توان خود برای حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه انجام خواهند داد.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها