بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از آرامگاه آتاتورک Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور به مناسبت روز بیست و نهم اکتبر؛ سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه از آنیت کابیر (آرامگاه آتاتورک) در آنکارا بازدید کرد. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها