استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از استخر باستانی آب‌گرم در دنیزلی ترکیه
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

استخر باستانی آب‌گرم و مرطوب پاموک قلعه در استان دنیزلی یکی از جاذبه‌های ترکیه است که هر ساله توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می‌کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها